Razvan Arnaut

profileimage

Größte Erfolge:
2021-04-19 European Championship Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 3.
2021-03-18 Olympic Qualification Tournament Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 17.
2020-12-12 World Cup Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 12.
2020-10-23 Romanian Championship Greco-Roman Seniors 63.0 ROU 1.
2019-10-28 World Championship Greco-Roman U23 60.0 ROU 8.
2019-09-14 World Championship Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 10.
2019-08-01 Ion Corneanu & Ladislau Simon Memorial Greco-Roman Seniors 63.0 ROU 2.
2019-06-25 European Games Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 5.
2019-06-01 Ljubomir Ivanovic Gedza International Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 1.
2019-05-23 RS – City of Sassari Tournament Greco-Roman Seniors 63.0 ROU 7.
2019-03-04 European Championship Greco-Roman U23 60.0 ROU 2.
2019-01-31 Henri Deglane Challenge Greco-Roman Seniors 60.0 ROU 5.
2018-11-12 World Championship Greco-Roman U23 60.0 ROU 14.
2018-09-17 World Championship Greco-Roman Juniors 60.0 ROU 5.
2018-07-30 European Championship Greco-Roman Juniors 60.0 ROU 7.
2017-12-14 Club World Championship Greco-Roman Seniors Team ROU 9.
2017-08-01 World Championship Greco-Roman Juniors 55.0 ROU 18.
2017-06-30 European Championship Greco-Roman Juniors 55.0 ROU 5.
2016-10-07 Balkans Championship Greco-Roman Juniors 55.0 ROU 3.
2015-10-23 Balkans Championship Greco-Roman Cadets 54.0 ROU 3.
2015-08-25 World Championship Greco-Roman Cadets 50.0 ROU 8.
2015-08-04 European Championship Greco-Roman Cadets 50.0 ROU 11.
2014-05-06 European Championship Greco-Roman Cadets 42.0 ROU 12.