Fatih Yasarli

profileimage

2020-01-15 RS – Matteo Pellicone Tourrnament Freestyle Seniors 97.0 TUR 9.
2019-10-21 World Military Games Freestyle Seniors 97.0 TUR 3.
2019-07-11 RS – Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 10.
2019-06-25 European Games Freestyle Seniors 125.0 TUR 5.
2019-04-08 European Championship Freestyle Seniors 97.0 TUR 10.
2019-03-01 RS – Dan Kolov – Nikola Petrov Tournamen Freestyle Seniors 97.0 TUR 7.
2019-02-07 Takhti Cup Freestyle Seniors 97.0 TUR 8.
2018-10-20 World Championship Freestyle Seniors 97.0 TUR 16.
2018-09-14 RS – Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 97.0 TUR 2.
2018-07-27 RS – Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 3.
2017-07-22 Ion Corneanu & Ladislau Simon Memorial Freestyle Seniors 97.0 TUR 5.
2017-06-10 G. Kartozia & V. Balavadze Price Freestyle Seniors 97.0 TUR 8.
2017-04-07 Dan Kolov – Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 97.0 TUR 2.
2017-03-11 Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 3.
2016-10-25 World University Championship Freestyle Seniors 97.0 TUR 3.
2016-05-28 Torneo Citta a Sassari Freestyle Seniors 97.0 TUR 3.
2016-03-08 European Championship Freestyle Seniors 97.0 TUR 10.
2016-02-05 Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 1.
2015-03-28 Yasar Dogu Freestyle Seniors 97.0 TUR 23.
2014-11-07 Moscow Lights Freestyle Seniors 97.0 TUR 4.
2014-08-02 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 97.0 TUR 5.
2014-07-06 World University Championship Freestyle Seniors 97.0 TUR 1.
2013-11-22 Golden Grand Prix Freestyle Seniors 120.0 TUR 11.
2013-07-13 Grand Prix of Spain Freestyle Seniors 120.0 TUR 2.
2013-05-31 Golden Grand Prix Freestyle Seniors 120.0 TUR 3.
2013-02-09 Yasar Dogu Freestyle Seniors 120.0 TUR 5.
2011-06-21 European Championship Freestyle Juniors 120.0 TUR 11.
2010-07-23 World Championship Freestyle Juniors 96.0 TUR 3.
2010-06-29 European Championship Freestyle Juniors 96.0 TUR 3.
2010-05-07 Mediterranean Championship Freestyle Seniors 96.0 TUR 2.
2009-08-04 World Championship Freestyle Juniors 96.0 TUR 3.
2009-06-25 Jeux Mediterranéens Freestyle Seniors 96.0 TUR 5.
2009-02-14 Dan Kolov – Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 96.0 TUR 5.
2008-06-24 European Championship Freestyle Cadets 85.0 TUR 3.