Engin Cetin

profileimage

2021-04-08 Dan Kolov – Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 57.0 TUR 8.
2017-06-30 European Championship Freestyle Juniors 50.0 TUR 5.
2016-10-07 Balkans Championship Freestyle Juniors 50.0 TUR 1.
2016-09-13 World Championship Freestyle Cadets 50,0 TUR 3.
2016-08-30 World Championship Freestyle Juniors 50.0 TUR 5.
2016-07-19 European Championship Freestyle Cadets 50.0 TUR 2.
2015-10-23 Balkans Championship Freestyle Cadets 50,0 TUR 2.
2015-08-25 World Championship Freestyle Cadets 46.0 TUR 11.
2015-08-04 European Championship Freestyle Cadets 46.0 TUR 3.